ตอบกระทู้ในเว็บบอร์ด หรือ แสดงความเห็น ในบทความต่างๆ ซึ่งจะทำให้เว็บของคุณ มีสีสัน มากขึ้น โดยคุณ อาจจะตอบหรือ ตั้งกระทู้ ด้วยรหัสสมาชิก จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับผู้เข้าชม รวมทั้งท่าน สามารถสนุกกับการโหวต ของผู้ชม สำหรับความเห็น ที่ดีเป็นประโยชน์ ยิ่งมีสมาชิก ready portal มากๆ และ มีผู้ชมมากๆ ก็จะทำให้เว็บยิ่งมีสีสัน และ คะแนนโหวต ของสมาชิก ก็จะมากด้วย  10. ทำนามบัตร สำหรับแจกผู้อื่น วิธีนี้ ทำได้กว้างขวาง  11. ทำแผ่นพับ อาจทำแบบง่าย ใส่รายละเอียดเนื้อหาของเว็บที่สำคัญๆ เพื่อใช้โฆษณาเว็บของคุณ  12. ลงประชาสัมพันธ์ในเว็บบอร์ด ที่อนุญาต ให้โฆษณาได้ ตามเว็บไซต์ต่างๆ (ต้องระวัง ไม่โฆษณาเว็บของคุณผ่านหัวข้อเว็บบอร์ด ที่ไม่เกี่ยวข้อง เพราะจะทำให้เว็บคุณเสียชื่อเสียงได้ เนื่องจากสังคมอินเตอร์เน็ตไม่ยอมรับ)  13. โพสต์โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บ Classified ลงประกาศโฆษณาผ่านเว็บไซต์ประเภท Classified ที่มีบริการลงประกาศซื้อ-ขาย โพสต์โฆษณาอย่างน้อยวันละ 30-40 โพสต์/วัน จะช่วยเรื่อง SEO ได้เป็นอย่างดี

เทคนิคการเพิ่มช่องทางการขาย

เทคนิคการทำการตลาด

ปัจจุบันการโฆษณามีหลากหลายรูปแบบซึ้งจะทำให้ลูกค้ารูปจักสินค้าของเรามากขึ้น

ตอบกระทู้ในเว็บบอร์ด หรือ แสดงความเห็น ในบทความต่างๆ ซึ่งจะทำให้เว็บของคุณ มีสีสัน มากขึ้น โดยคุณ อาจจะตอบหรือ ตั้งกระทู้ ด้วยรหัสสมาชิก จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับผู้เข้าชม รวมทั้งท่าน สามารถสนุกกับการโหวต ของผู้ชม สำหรับความเห็น ที่ดีเป็นประโยชน์ ยิ่งมีสมาชิก ready portal มากๆ และ มีผู้ชมมากๆ ก็จะทำให้เว็บยิ่งมีสีสัน และ คะแนนโหวต ของสมาชิก ก็จะมากด้วย  10. ทำนามบัตร สำหรับแจกผู้อื่น วิธีนี้ ทำได้กว้างขวาง  11. ทำแผ่นพับ อาจทำแบบง่าย ใส่รายละเอียดเนื้อหาของเว็บที่สำคัญๆ เพื่อใช้โฆษณาเว็บของคุณ  12. ลงประชาสัมพันธ์ในเว็บบอร์ด ที่อนุญาต ให้โฆษณาได้ ตามเว็บไซต์ต่างๆ (ต้องระวัง ไม่โฆษณาเว็บของคุณผ่านหัวข้อเว็บบอร์ด ที่ไม่เกี่ยวข้อง เพราะจะทำให้เว็บคุณเสียชื่อเสียงได้ เนื่องจากสังคมอินเตอร์เน็ตไม่ยอมรับ)  13. โพสต์โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บ Classified ลงประกาศโฆษณาผ่านเว็บไซต์ประเภท Classified ที่มีบริการลงประกาศซื้อ-ขาย โพสต์โฆษณาอย่างน้อยวันละ 30-40 โพสต์/วัน จะช่วยเรื่อง SEO ได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างการโฆษณาในรูปแบบต่าๆ

 1. ตอบกระทู้ในเว็บบอร์ด  หรือ แสดงความเห็น ในบทความต่างๆ ซึ่งจะทำให้เว็บของคุณ มีสีสัน มากขึ้น โดยคุณ อาจจะตอบหรือ ตั้งกระทู้ ด้วยรหัสสมาชิก จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับผู้เข้าชม รวมทั้งท่าน สามารถสนุกกับการโหวต ของผู้ชม สำหรับความเห็น ที่ดีเป็นประโยชน์ ยิ่งมีสมาชิกready portal มากๆ และ มีผู้ชมมากๆ ก็จะทำให้เว็บยิ่งมีสีสัน และ คะแนนโหวต ของสมาชิก ก็จะมากด้วย
 2. ทำนามบัตร  สำหรับแจกผู้อื่น วิธีนี้ ทำได้กว้างขวาง
 3. ทำแผ่นพับ อาจทำแบบง่าย ใส่รายละเอียดเนื้อหาของเว็บที่สำคัญๆ เพื่อใช้โฆษณาเว็บของคุณอย่างเช่นรับผลิตบูธแสดงสินค้าแล้วแจกแผ่นพับไปด้วย
 4. ลงประชาสัมพันธ์ในเว็บบอร์ด  ที่อนุญาต ให้โฆษณาได้ ตามเว็บไซต์ต่างๆ (ต้องระวัง ไม่โฆษณาเว็บของคุณผ่านหัวข้อเว็บบอร์ด ที่ไม่เกี่ยวข้อง เพราะจะทำให้เว็บคุณเสียชื่อเสียงได้ เนื่องจากสังคมอินเตอร์เน็ตไม่ยอมรับ)
 5. โพสต์โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บ Classified  ลงประกาศโฆษณาผ่านบริษัทรับทำเว็บไซต์ประเภท Classified ที่มีบริการลงประกาศซื้อ-ขาย โพสต์โฆษณาอย่างน้อยวันละ 30-40 โพสต์/วัน จะช่วยเรื่อง SEO ได้เป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น