ตามขาย

สูตรการขาย

การขายเพื่อธุรกิจSME

สูตรสำเร็จ 7 ขั้นตอนง่ายๆ ต่อไปนี้ใช้สำหรับการกำหนดและบรรลุเป้าหมาย มีดังนี้

  1. ตัดสินใจอย่างแน่นอนว่า คุณต้องการอะไร หากคุณต้องการเพิ่มรายได้ ให้เฉพาะเจาะจงว่า คุณต้องการรายได้เป็นจำนวนเงินที่แน่นอนเท่าไหร่
  2. เขียนลงไปว่า เป้าหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเพียงความเพ้อฝัน มันไม่มีอำนาจหรือพลังขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลัง เปรียบเสมือนกระสุนที่ไม่มีดินปืน หรือควันบุหรี่ในอากาศ
  3. กำหนดเส้นตายให้เป้าหมาย จิตใต้สำนึกของคุณรักเส้นใต้ที่ต้องการ ระบบการบีบบังคับ เพื่อปลดปล่อยพลังออกมา
  4. เขียนรายการทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่คุณคิดได้ คุณจำเป็นต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ เมื่อคุณคิดกิจกรรมใหม่ๆได้ ก็ให้เพิ่มลงไปในรายการ
  5. จัดระเบียบเรียงรายการตามลำดับและความสำคัญก่อนหลัง เมื่อคุณจัดโครงการตามลำดับ คุณจะตัดสินใจว่า ต้องทำสิ่งใดก่อนหลัง คุณต้องวิเคราะห์ว่าสิ่งใดมาเป็นสิ่งแรก
  6. ลงมือปฏิบัติตามเป้าหมาย ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม เหตุผลเบื้องต้นที่ผู้คนประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ก็เพราะพวกเขาเป็นพวกมุ่งปฏิบัติ
  7. ทำบางสิ่งบางอย่างทุกวัน ที่เคลื่อนตัวคุณไปสู่เป้าหมายที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นอะไรในตอนนั้นให้ทำตลอด 365 วัน เพื่อไปสู่เป้าหมายของคุณทุกวันให้กลายเป็นเรื่องปกติและธรรมชาติ

ตามขาย

ใส่ความเห็น