การเตรียมตัวเองก่อนเข้าร่อมประชุม

เทคนิคการทำการตลาด

เชื่อว่าส่วนใหญ่การประชุมเป็นสิ่งเต็มไปด้วยความกดดันถ้าไม่เตรียมพร้อมก็จะเป็นจุดสนใจของสายตาทุกสายตา

meeting

การประชุมไม่ใช่แค่นำเสนอให้คนอื่นเข้าใจเท่านั้นต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการประชุมให้เกิดขึ้นด้วยต้องทำอย่างมีระบบ แต่ต้องสร้างการมีส่วนร่วมให้กับการประชุมในแต่ละครั้งด้วย เทคนิคการประชุมนั้นไม่ตายตัว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ สถานการณ์การประชุมที่จะเกิดขึ้นก็มักจะแตกต่างกันไป เคล็ดลับที่จะช่วยให้การประชุมเกิดการมีส่วนร่วม และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ผู้พูดต้องทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกว่าการเข้าประชุมนั้นสำคัญเพียงใด

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเป็นผู้พูด

  • การตรงต่อเวลา
  • ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนรู้สึกได้ถึงความสำคัญ
  • ทำให้เราได้รู้ว่าผู้เข้าประชุมสนใจหัวข้อใด หรือมีข้อสงสัยในประเด็นใดเป็นพิเศษ
  • เตรียมประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องพูดถึงในการประชุมให้มากขึ้น
  • ควรเชิญเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับกับหัวข้อที่เราจะพูดเท่านั้น
  • พูดให้ตรงประเด็นมากที่สุด
  • เปิดโอกาสให้เขาได้ซักถามเพิ่มเติม

 

 

 

 

ใส่ความเห็น