ติวกฎหมาย

การบริการหลังการขายที่ดี

เทคนิคการทำการตลาด

การบริการหลังการขายถือว่าเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาลูกค้าหรือสร้างเครือข่ายของลูกค้าต่อไป

ติวกฎหมาย

เพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ลูกค้ามองเห็นถึงความแตกต่างในผลิตภัณฑ์หรือรับผลิตบูธแสดงสินค้า ตลอดจนเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเร็วขึ้นอีกด้วย ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการที่ดี มีดังนี้

  • ลูกค้าเก่าสั่งซื้อเพิ่มขึ้น และแนะนำลูกค้าใหม่ให้เรื่อยๆ เพราะเกิดความประทับใจและพอใจในการบริการที่ดี
  • การซื้อขายจะสะดวยและง่ายขึ้นเพราะลูกค้าเกิดความเชื่อถือไว้วางใจและเชื่อมั่นในผู้ขายยิ่งขึ้น
  • เสริมสร้างทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดีแก่บริษัท สินค้า และนักขาย

วิธีการในการบริการหลังการขายที่นิยมใช้โดยทั่วไป ได้แก่

  1. การเยี่ยมเยียนเป็นการส่วนตัว (Personal Visit)
  2. การใช้โทรศัพท์เยี่ยม (Telephone Visit)
  3. การใช้จดหมายหรือการ์ด (Letter or Card)
  4. รายงานการเยี่ยม (Call Report)

ใส่ความเห็น